Revir Kurulum Hizmeti

Kurumların yaptığı iş koluna görev alacak personelin niteliğine ve kurumların taleplerine bağlı olarak değişmekte olup basit bir revir veya hastane acil servisi kadar donanımlı revir kurulumları yapılabilmektedir.

Revir kurulumu ve revir işletmeciliğinin amacı, AVM, okul, otel ve site gibi yerlerde, sağlık hizmeti gerektiren olaylar karşısında ilk yardım verilmesini sağlamak, koruyucu sağlık hizmetlerini planlamak ve çalışanlara yönelik eğitimler yaparak hizmeti bir bütün olarak sunmaktır.

Sektörel olarak bulundukları kurumun işleyişine göre sağlık hizmetlerinin sunulması konusunda deneyimli revir ekipleri, sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmak üzere organize olurlar. Evde sağlık hizmetleri tarafından revir işletmeciliğinde görevlendirilecek sağlık ekipleri de yine sektör dinamiklerine uygun şekilde organize edilmektedir.